top of page
6251.jpg

Projekt A-huset, LTH
Plats Lund
Beställare Akademiska hus
Kategori Utbildning
År 2012
Storlek 12 000 m2
Omfattning Nybyggnad och ombyggnad
Foto Ole Jais

Arkitektskolan är en del av LTH och ligger i den norra delen av campusområdet. I söder gränsar skolan mot det så kallade Kunskapsstråket, visionen om att knyta samman Lunds utbildnings- och forskningsmiljöer till ett sammanhängande stråk.

Genom tillägget av den nya utställningshallen och ett antal mindre ingrepp i det befintliga husets struktur ville vi utveckla A-huset som mötesplats och utställningslokal. Ett huvudgrepp för att åstadkomma detta var att koncentrera verksamhetens gemensamma funktioner som bibliotek, datorsalar och ateljéer till husets mitt och bottenvåningen.

6308.jpg
6314.jpg
6321.jpg

Huvudmålen för oss var att förändra rörelsemönstren i huset så att fler spontana möten skulle uppstå och att skapa nya möjligheter att synliggöra verksamheten både inom huset och utåt. 
Den tidigare slutna innergården har byggts om till en utställningshall som fungerar som ett samlande nav i huset och som öppnar arkitektskolan mot Kunskapsstråket i söder.

De långa, slutna korridorerna på ritsalsvåningarna har öppnats upp med helglasade grupprum och små öppna platser med ståbord att samlas kring. Ambitionen var att etablera kontakt över korridoren och även vertikalt ner till bottenvåningen centralt i huset genom en balkong med trappa i utställningshallen som kopplar till studenternas pentry och uppehållsrum.

6147.jpg
6300.jpg
6206.jpg
9540.jpg
9570.jpg

Den tunga tegelbyggnaden har fått ljusa och vita tillägg med metall och glas som överordnade material. Stora glasytor annonserar livet i huset. Utställningshallens öppna och ljus karaktär kontrasterar mot den befintliga tegelarkitekturen. Ett nytt, ljust cementflytgolv binder samman entréplanets nya offentliga mittkärna.

6244.jpg
9503.jpg
bottom of page