top of page
Vy från nordost_uppdaterad SAAB Kockum.jpg
Entréhall elevation.png

Projekt Axis Opera
Plats Lund
Beställare Axis Communications
Kategori Kontor
År Pågående
Storlek 27 500 m2
Team Jakob Peetre, Lotta Landén,
Maria Ekenberg, Fredrik Nilsson, Åsa Krantz
Mikael Sääw, Lena Ekenberg,
Johanna Salomonsson, Arvid Westberg, 
Martynas Sinkevičius, 

Illustration Jais Landén Krantz Arkitekter

Jais Landén Krantz Arkitekter har ritat Axis nya kontor och logistikcenter Axis Opera på Brunnshög. 

struktur skiss 1.png

I norra Lund, vid stadens högsta punkt på Brunnshögshöjden håller Axis på att uppföra en nybyggnad för logistikcenter och kontor i kvarteret Höjdpunkten 4. Huset reser sig med sin volym från söder, upp till sju våningar mot norr, och fullföljer med sin stegrande volymkomposition det sluttande landskapets crescendo på kv Höjdpunkten. Byggnaden är belägen med Axis huvudkontor Grenden som närliggande granne, tvärs över rondellen trafikplats Lund norra. Axis Opera är en självständig arkitektonisk gestalt, men har ett visst släktskap med huvudkontoret, framför allt i materialval och kulör.

fasadskiss.png
Snitt mot norr.png

Huvudbyggnaden består av sju våningsplan samt källare under delar av byggnaden.

Huvudbyggnadens tre nedersta våningsplan innehåller logistikcenter. Våningsplan fyra till sju innehåller kontor och matsal.

 

En uttalad ambition med projektet är att det ska bli ett kostnadseffektivt hus med hög kvalitetsnivå och långsiktigt hållbart, såväl ekologiskt som socialt.

bottom of page