top of page
illustration 1.jpg
diagram koncept.jpg

IDÉKONCEPT

Projekt Båtsmansängen
Plats Torekov
Beställare Riksbyggen
Kategorier Bostad
År Pågående
Storlek 4130 m2 BTA
18 lägenheter, 19 radhus

Team Nisse Landén, Susanna White
 

I Torekov, mellan ICA-butiken och det lilla lokala centrat med bageri, pizzeria och galleri, planeras en bebyggelse med 18 st lägenheter i 3 mindre tvåvånings flerbostadshus och 19 st radhus. Byggnaderna placeras med fasader i gatuliv runt den gemensamma gröningen i mitten av området. Bebyggelsen utformas som en relativt tät och småskalig struktur med tydliga gränser mellan privata, halvprivata och offentliga rum i form av häckar och plank. Byggnaderna utförs i en skala som ansluter till omgivande bebyggelse, med tegel som fasadmaterial och bearbetade detaljer.

situationsplan.jpg
radhus fasad.jpg
radhus plan.jpg
bottom of page