top of page

Vinnare av Malmö stads Stadsbyggnadspris i klassen Bostäder år 2015.
Nominerat till Sveriges Arkitekter Bostadspriset 2015.

Projekt Bohus 5
Plats Malmö
Beställare MKB
Kategorier Bostad
År 2014
Storlek 3800 m2 BTA,
54 lägenheter

Team Mats White, Susanna White,
Jonas Johansson, Marie Robertsson,
Johan Andersson

Foto Ole Jais

15-våningshuset är tänkt som en skarpskuren kvadratisk skulptur där fasaduttrycket domineras av burspråken. Byggnadens fasad består av en väderbeständig fasadskiva som ger ett karaktärsfullt uttryck.

Lägenheterna är kompakta och karaktärsfulla med sin speciella utsiktsholk. Materialmässigt är det en sparsmakad enkelhet med material som betong, plywood och gummi. Byggnadens höjd gör att den har blivit en ny fixpunkt vid Dalaplan.

Innanför det gula tegelhuset med de postgula fönstren finns en skyddad oas. Gården är stor och kunde förtätas med ett kvadratiskt 15-våningshus med 54 lägenheter. Huset nås från ett entrétorg mellan de två kvarteren.

Ut mot Trelleborgsvägen och Per Albin Hanssons väg formas ”platser” med bänkar, konst och planteringar. En tidigare passage med baksida-karaktär har graderats upp till en serie stadsrum med plats för pauser och möten.

bottom of page