top of page

Projekt Bruksskolan
Plats Höganäs
Beställare Höganäs kommun
Kategorier Utbildning
År Pågående
Storlek 1700 m² BTA
Team Elena Karterud, Mats White
Foto Jais Arkitekter

Uppdraget består av tillbyggnad till den befintliga Bruksskolan för elever från förskoleklass till årskurs 3, samt ny matsal och kök för ca 500 elever.

Nytillskottet är 4 hemvister bestående av klassrum, grupprum och gemensamma ytor fördelade på 2 plan. På plan 3 tillkommer nya kontor, mötesrum och personalrum.Det befintliga skyddsrummet byggs om till fritidshem.

Utmaningen har bestått av att binda samman befintliga (Hus A och B) med den nya byggnaden (Hus D). Här skapas en ny gemensam entré och matsal som samlingspunkt och invändigt torg.

bottom of page