top of page
_OLE5622.jpg

Projekt Din Veterinär
Plats Helsingborg
Beställare Smådjurskliniken Din veterinär
Kategori Ny- och ombyggnad, inredning
År 2010-2016
Storlek 1 050 m2
Team Lotta Landén, Åsa Krantz,
Marie Robertsson

Veterinärkliniken har med utgångspunkt från en befintlig byggnad byggts ut i 3 etapper.

Etapp 1,2010 

Om- och tillbyggnad av entréhall ca 300 m2

Etapp 2, 2012

Nybyggnad av infektions-

avdelning, stallar, CT-rum samt personalomklädningsrum samt ombyggnad av befintliga delar, tot ca 400 m2

.

.

_OLE5613.jpg

Etapp 3 2015
Omfattade om- och tillbyggnad av nya operationssalar, sjukgymnastikavdelning och personalrum,
ca 370 m2.
 
Fotograf: Ole Jais Nielsen

_OLE5584.jpg
IMG_0091 r.jpg
P1010336 b.jpg
bottom of page