top of page
_OLE5546.jpg
_OLE5622.jpg

Projekt Din Veterinär
Plats Helsingborg
Beställare Smådjurskliniken Din veterinär
Kategori Ny- och ombyggnad, inredning
År 2010-2016
Storlek 1 050 m2
Team Lotta Landén, Åsa Krantz,
Clara Sjödin, Marie Robertsson

Veterinärkliniken har med utgångspunkt från en befintlig byggnad byggts ut i 3 etapper.

Etapp 1, 2010 
Om- och tillbyggnad av entréhall ca 300 m2.

Etapp 2, 2012
Nybyggnad av infektions-
avdelning, stallar, CT-rum samt personalomklädningsrum samt ombyggnad av befintliga delar, tot ca 400 m2.

Etapp 3, 2015
Omfattade om- och tillbyggnad av nya operationssalar, sjukgymnastikavdelning och personalrum,ca 370 m2.

_OLE5600.jpg
_OJN8021.jpg
_OLE5584.jpg
_OLE5546.jpg
bottom of page