top of page

Projektet omfattar nybyggnad av en större verkstadshall med tillhörande kompletterande utrymmen och allmänna ytor i två våningar. De allmänna ytorna omfattar entré, entréhall, reception och konferenslokal. Byggnaden ansluter till befintlig byggnad Hus M med ny förbindelsegång på plan 2.

Byggnaden ligger strategiskt vid mötet mellan Universitetsplatsen och Georg Luckligs väg och tydliggör genom sin utformning platsen och rörelserna på universitetsområdet.

Den stora verkstadshallen som dominerar byggnaden innehåller en maskinpark med den senaste tekniken inom bland annat CNC, svets, mätteknik och automation.

Målsättningen har varit att göra verksamheten synlig – att visa upp ett Teknikens Hus. I så väl stomme som på fasad och invändiga beklädnader är trä ett dominerande material.

Projekt Epic
Plats Växjö
Beställare Videum/Linnéuniversitetet/
GoTech

Kategorier Utbildning
År 2018
Storlek 2200 m2 BTA,
Team Nisse Landén, Ulrika Essner,
Jonas Johansson

Foto Jais Arkitekter

Epic är ett innovations- och teknologicenter på universitetsområdet i Växjö och fungerar som en mötesplats för gymnasieelever, universitetsstudenter och regionens teknikföretag.

bottom of page