top of page
00238_felixgerlach_klar.jpg
00312_felixgerlach_klar.jpg

Projekt Hyresgästanpassning etapp 2
Plats Lund Ideon
Beställare Estea
Kategori Kontor
År  2020 – 2021
Storlek Etapp 2, 1300 kvm  (etapp 1, 1500 m2)
Omfattning inredningsarkitektur
Team Åsa Krantz, Lotta Landén, Anja Nustad,
Rebecka Peterson, Marie Robertsson

Foto Felix Gerlach

På IDEON i Lund finns ett stort labb- och kontorshus byggt på 90-talet.
Hela huset ägdes tidigare av Active Biotech som under läkemedelsindustrins storhetstid ägde hela fastigheten och bedrev verksamhet med kontor och utveckling. Huset hade då många lokaler för djurförsök och labb.
 

EsteaHansaBio-77ps.jpg
EsteaHansaBio-50ps.jpg
00222_felixgerlach_klar.jpg
00316_felixgerlach_klar.jpg

Ett framgångsrikt Lundaföretag som redan var hyresgäst i huset växte 2020 ur sina nuvarande lokaler och behövde utöka sin befintliga ytor. Grannlokalerna stod då tomma där Pharmacia tidigare bedrivit bl. a. forskning med djurförsök.

Lokalerna har nu renoverats och moderniserats för att bemöta ett nytt företags behov. En målsättning har varit att skapa en samlande mötesplats  som stärker deras identitet.
 
Lokalerna har transformerats från att ha långa korridorer med små celler till att ha ett välkomnande öppet entrérum med externa mötesrum  runt omkring. Ett stort ljust rum för gemensam fika  samt en mix av kontorsrum och  öppna arbetsplatser.

Att istället för att riva och bygga nytt, ge ett gammalt labb- och kontorshus ett nytt liv,  det är hållbart på riktigt enligt oss!

00298_felixgerlach_klar.jpg
EsteaHansaBio-15ps.jpg
mood 1.jpg
00309_felixgerlach_klar.jpg
00216_felixgerlach_klar.jpg
bottom of page