top of page

Projekt Folkparken/Julivallen
Plats Höganäs
Beställare Höganäshem
Kategorier Stadsbyggnad, Bostad
År 2012-14 resp. 2018
Storlek Etapp 1 - 4800 m2 BTA,
51 lägenheter och 6 LSS-boende

Team Nisse Landén, Susanna White,
Mathias Persson, Jörgen Åkerlund

Foto Ole Jais

Projektet startade som ett parallellt uppdrag gällande utformningen av det centrala området vid Långarödsvägen som omfattar Folkparkstomten på ena sidan av Norra Månstorpsvägen och den tidigare idrottsplatsen Julivallen på den andra. Vi fick möjlighet att utveckla vårt förslag i ett samarbete med stadsbyggnadskontoret fram till antagen detaljplan.

Vårt mål var att utveckla området i samklang med omgivande bebyggelse till en helhet och skapa en övergripande kvartersstruktur med tydliga kopplingar och anpassad skala, där ljus, utsikt och grönska tas tillvara. Med dessa åtgärder skapas en bebyggelse som blir en naturlig del av centrala Höganäs tillsammans med attraktiva grönytor.

Den nya kvartersstrukturen skapas med ett antal arkitektoniska styrelement. Tydliga kvartersgränser i gatuliv där det halvprivata och privata rummet möter den offentliga gatan, vilket ger en offentlig/aktiv stadssida och en privat/lugn trädgårdssida.

Byggnader placeras i gatuliv med entréer mot gatan. Parkeringen utförs integrerad i gårdsmiljön. Variation i upplåtelseformer och arkitektur genom olika byggherrar gör helheten rikare och mera intressant.

Olof Palmes plats lyfts fram och blir en medvetet utformad torgyta med entré in till Folkparken som fortsatt fungerar som ett offentliga grönområde/lekplats och en mötesplats för hela staden.Vi har ritat områdets första etapp åt Höganäshem med hyresrätter som omfattar 2 hus med 51 lägenheter i 5-6 våningar plus takvåning samt ett LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhetslokal.

bottom of page