top of page
Herkules.jpg

Projekt Herkules
Plats Trelleborg
Beställare Hemsö Fastighets AB
Kategorier Hotell, Kontor, Byggnadsvård
År Pågående
Storlek 11 500 m² BTA
Omfattning Nybyggnad och ombyggnad
Team Nisse Landén, Jakob Peetre,
Elena Karterud,  Stefan Nilsson,
Martin Seitzberg, Tobias Lundkvist

 

Tillsammans med vår beställare Hemsö Fastighets AB har Jais tagit fram ett förslag på ett nytt hotell i kvarteret Herkules i Trelleborg. Hotellet med sina 16 våningar kommer bli ett nytt landmärke i Trelleborg med spektakulär arkitektur.

Förutom hotell med spa och skybar skall byggnaden inrymma kontorslokaler och sessionssal för Trelleborgs kommun. Det kulturhistoriskt värdefulla Telinska magasinet från mitten av 1800-talet ansluts via en uppglasad entrébyggnad och här kommer det att finnas konferens- och möteslokaler.

Herkules.jpg
till hemsida Kv. Herkules PH FFU.png
bottom of page