top of page

Projekt Hippocampus
Plats Lund
Beställare AF Bostäder
Kategorier Bostad
År 2021
Storlek 9000 m² BTA,
138 lägenheter

Team Nisse Landén, Susanna White,
Elena Karterud, Jonas Johansson

Foto Jais Arkitekter

Hippocampus är ett nytt kvarter i den stora omvandling av studentbostäder som sker på Kämnärsrätten i norra Lund då de så kallade fyrklöverhusen på grund av tekniska problem måste rivas. Här får nu många fler studenter möjlighet att flytta in i moderna lägenheter byggda med sunda material - tegel och sedumtak – med låg energiförbrukning och stort fokus på livet med cykel.

Kvarteret ligger i den östra delen av området med anslutning mot det nya Campusstråket som inte bara är en gata, för i huvudsak gång- och cykeltrafik, utan som är medvetet utformad för aktiviteter och social samvaro för studenterna i området.

Kvarteret består av fyra huskroppar i skiftande form och höjd. Huset i vinkel med loftgångar har 4 våningar, liksom lamellhuset. De två punkthusen har 5 respektive 10 våningar.Kvarterets läge på en av Lunds högsta punkter gör att många lägenheter har en fantastisk utsikt över Skåne där man kan se ända till Öresundsbron och Köpenhamn.

Byggnaderna är orienterade kring en gemensam grön gård med plats för utevistelse och samvaro. Lägenhetstyperna är en blandning av ettor och kompislägenheter för 2–3 studenter.

bottom of page