top of page

Projekt Hus N
Plats Växjö
Beställare Videum
Kategorier Utbildning
År 2010
Storlek 6900 m² BTA
Team Nisse Landén, Mats White,
Jonas Johansson, Marie Robertsson
Foto Ole Jais

Hus N slutför inramningen av Lückligs plats och sammanlänkar den kraftfulla inre studie- och forskarmiljö som nu sträcker sig hela vägen från hus H till hus M. Längs denna kreativa gata finns mötesplatser, studieplatser, hörsalar och andra lärmiljöer.

Byggnaden är organiserad kring en gård med en trevåningsbyggnad mot norr och öster samt en tvåvåningsbyggnad i söder. Den centrala foajén, som vänder sig mot Lückligs plats i norr, är öppen i två våningar och spänner mellan de befintliga byggnaderna.

I entréplanet finns de större undervisningslokalerna och på plan två mindre lärmiljöer och arbetsrum för doktorander. Från foajén når man även en sal för 350 personer som fungerar både för föreläsningar och för scenisk verksamhet.

I anslutning till undervisningslokalerna finns små ”kryp in” för 3-4 personer. Husets bärande idé är att gestalta rum som ger förutsättningar för möten i olika situationer.

Byggnaden karaktäriseras av en dynamisk utformning som bland annat gestaltas med byggnadens synliga stomme i trä. Fasaden mot Lückligs plats uttrycker den rörelse i Hus N som byggnaden skapar mellan de anslutande byggnaderna.

Arkitekturen präglas även i övrigt av användningen av olika trämaterial varav vissa har en direkt koppling till forskningen vid Linnéuniversitetet.

Fasaderna är av träpanel där den svarta stående Z-panelen finns på de mera fritt gestaltade delarna som foajé, hörsal och förbindelsegång. Övriga delar har liggande värmebehandlad fjällpanel i en jämn delning som står mot ytor av släta grå fibercementskivor.

Interiören i de allmänna ytorna, hörsalar och lärmiljöer är utförda med väggbeklädnad och invändiga partier i björk.

bottom of page