top of page
overall perspective 1.jpg
entrance loc 2.jpg

Projekt Ideon Entréer
Plats Lund
Beställare Wihlborgs
Kategori Kontor
År 2017-2019
Samarbete JAIS Arkitekter
Team Lotta Landén, Martynas Sinkevičius,
Joanna Lewis-Jonsson, Anja Nustad

tool.jpg

Vi fick i uppdrag att skapa tydligare entrésituationer och bättre överblick över Ideons företagscenter i Lund. Arbetet tog avstamp i en analys av hur Lunds framtida utveckling kommer att påverka Ideon och hur man anländer till området.

entrance loc.jpg
3-entrances-design.jpg
ALFA MAIN visual.jpg
3-entrances-design.jpg
3-entrances-design.jpg
BETA ENTRANCE visual.jpg
GAMMA MAIN visual.jpg

Vi tog fram ett designkoncept där vi tog ett samlat gestaltningsgrepp på huvudentréer, sekundära entréer, skyltar och supergrafik som placeras på alfa, beta och gammas gavlar. Förslaget genomsyras av ett genomgripande formspråk och en tydlighet i designen, allt för att skapa en välkomnande, lättläst miljö för besökare.

De nya entréerna har getts formen av ett uppochnervänt L. Huvudentréerna särskiljs genom en kopparliknande plåt medan de sekundära är klädda i svart.

ideon-diagrams.png
secondary entr dia.jpg
overall perspective 2.jpg
bottom of page