Projekt Kulturhuset Höganäs
Plats Höganäs
Beställare Höganäs Stadsbyggnadskontor
Kategori Kultur
År 2018-??
Storlek 2300?? m2
Omfattning Nybyggnad och ombyggnad
Team Mats White, Susanna White, Nisse Landén, Elena Karterud, Stefan Nilsson
Foto ???

Kulturhuset i Höganäs kommer placeras i korsningen mellan Köpmansgatan och Vasagatan. Det befintliga ”Loppan-huset” kommer att byggas till för att rymma de nya lokalerna för kulturhuset. Byggnaden förlängs med en trevåningsdel i hörnet mot Köpmansgatan och Vasagatan. På den tidigare parkeringen bakom huset och längs Vasagatan bygger man till en volym i en och två våningar.

 1. Det är ett centralt läge i Höganäs med närhet till stadsliv och kommunikationer. Kulturhuset blir ett samlande nav i området.
   

 2. Placeringen gör att det genereras liv även efter stängningsdags samt att Köpmansgatans attraktivitet vidmakthålls. Huset blir med sina glaspartier en lykta vid mörkare årstider.
   

 3. Närheten till Bruksskolan och de andra institutionerna som ligger i anslutning till Centralgatan som enkelt kan använda kulturhuset.
   

 4. Kulturhuset bli en viktig komponent i skapandet av i ett östvästligt aktivitets/kultur-stråk som leder från hamnen/stranden via Vasagatan och vidare åt nordost med slutpunkt i grönstråket vid blå hallen och saluhallen.

plan 10.jpg
Skiss.jpg

Det nya kulturhuset skall vara tydligt och karaktärsfullt. Huset ska uppfattas som en arkitektoniskt viktig byggnad i staden. Det skall vara ett bibliotek/kulturhus som är utmanande, funktionellt, flexibelt, inbjudande, hållbart över tiden för en verksamhet i ständig utveckling.

Idén är att skapa en ljus byggnad som bygger en ny helhet tillsammans med höghuset.  Det befintliga, lite mörka tegelhuset målas vitt för att skapa en ny komposition ihop med de nybyggda delarna av kulturhuset. Nybyggets fasader består av vit fiberbetong och har stora glaspartier. Som kontrast till allt det vita står de tre guldglimrande och karaktärsfulla ”utkikarna”. En ”utkik” vetter åt sydväst och havet, en vänder sig mot kyrkan och grönskan och en mot Brukskolan. Alla tre ”utkikarna” är publika delar i biblioteket.

1. Huvudtrappa.png

Det nya kulturhuset kommer bli en ny viktig byggnad för alla i Höganäs och med dess placering kommer det att bli en ny viktig pusselbit i skapandet av en aktiv och levande stadskärna. Närhet till skolorna vid Centralgatan, kopplingen till hamnen, läget längs det nya ”kulturstråket” upp mot Blå Hallen och kraftfältet kring Saluhallen samt inte minst läget mellan Storgatan och Sundstorget vid Köpmansgatan skapar en ny tyngdpunkt i staden.

Binder 220215 kulturhuset CHRISTIAN LASSEN 2.jpg
Höganäs kulturhus Thor 15_3D.jpg