top of page
9419 010.jpg
9419 006.jpg

Projekt Kraftringen
Plats Lund
Beställare Kraftringen Energi
Kategori Kontor, Ombyggnad, Inredning
År 2017-2018
Storlek 4 000 m2
Omfattning Inredningskoncept,
fast och lös inredning

Team Lotta Landén, Åsa Krantz, 
Marie Robertsson, Anja Nustad,Martynas Sinkevičius, Clara Sjödin

Foto Åke E: son Lindman

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. De levererar lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare..

9419 020.jpg
9419 016.jpg
9419 029.jpg
9419 034.jpg

Huvudkontoret på Råbyvägen i Lund  har genomgått en invändig renovering under 2018  för att anpassas till ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilket innebär öppna ytor för kontorslandskap. 

Byggnaden är uppförd 2008 och har två våningsplan där det tidigare var cellkontor, ett källarplan samt ett installationsplan, totalt ca 4 000 m2.

Horisont arkitekter har varit husarkitekter och Landén + Krantz har stått för inredningskoncept, fast och lös inredning.

Målsättningen har varit att skapa en inspirerande och funktionell arbetsplats med ambitioner om att huset skall  utstråla tankar runt framtidens energi.

Ett centralt torg i mitten av lokalen är den naturliga mötesplatsen. Kontoret är indelat i olika zoner - sol, jord vind och vatten.

Kraftringen 2_LandenKrantz_2054_2.jpg
Kraftringen 2_LandenKrantz_2054_1.jpg
Kraftringen 2_LandenKrantz_3006.jpg
9419 035.jpg
bottom of page