top of page
Höganäs kulturhus Thor 15_3D.jpg

Kulturhuset i Höganäs kommer placeras i korsningen mellan Köpmansgatan och Vasagatan. Det befintliga ”Loppan-huset” kommer att byggas till för att rymma de nya lokalerna för kulturhuset. Byggnaden förlängs med en trevåningsdel i hörnet mot Köpmansgatan och Vasagatan. På den tidigare parkeringen bakom huset och längs Vasagatan bygger man till en volym i en och två våningar.

Det nya kulturhuset skall vara tydligt och karaktärsfullt. Huset ska uppfattas som en arkitektoniskt viktig byggnad i staden. Det skall vara ett bibliotek/kulturhus som är utmanande, funktionellt, flexibelt, inbjudande, hållbart över tiden för en verksamhet i ständig utveckling.

Idén är att skapa en ljus byggnad som bygger en ny helhet tillsammans med det närliggande 15 våningar höga bostadshuset. Det befintliga, lite mörka tegelhuset målas vitt för att skapa en ny komposition ihop med de nybyggda delarna av kulturhuset. Nybyggets fasader är vitputsade och har stora glaspartier. Som kontrast till allt det vita står de tre guldglimrande och karaktärsfulla ”utkikarna”. En ”utkik” vetter åt sydväst och havet, en vänder sig mot kyrkan och grönskan och en mot Brukskolan. Alla tre ”utkikarna” är publika delar i biblioteket.

Det nya kulturhuset kommer bli en ny viktig byggnad för alla i Höganäs och med dess placering kommer det att bli en ny viktig pusselbit i skapandet av en aktiv och levande stadskärna. Närhet till skolorna vid Centralgatan, kopplingen till hamnen, läget längs det nya ”kulturstråket” upp mot Blå Hallen och kraftfältet kring Saluhallen samt inte minst läget mellan Storgatan och Sundstorget vid Köpmansgatan skapar en ny tyngdpunkt i staden.

Projekt Kulturhuset Höganäs
Plats Höganäs
Beställare Höganäs kommun
Kategori Kultur
År Pågående
Storlek 2300 m2
Omfattning Ny- och ombyggnad, inredning
Team Mats White, Åsa Krantz, 
Susanna White, Elena Karterud,
Stefan Nilsson,Rodrigo Yañez,
Frida Axelsson, Johanna Salomonsson 

A-40-P-10_I-A1 Skallös.png
Reception_Höganäs kulturhus.png
Binder 220215 kulturhuset  CHRISTIAN LASSEN 2.jpg
bottom of page