top of page
18_03765_felixgerlach_skiss.jpg

Projekt Lunds Kommun,
Morgondagens arbetsplats

Plats Lund
Beställare Lunds kommun
Kategorier Inredning
År 2022-2023
Storlek 14 000 m² BTA
Team Åsa Krantz, Åsa Swanberg Lorentzen,
Johanna Salomonsson, Arvid Westberg
Foto Felix Gerlach

För att förbättra arbetsmiljön i kontorslokalerna inom Lunds Kommun startades projektet "morgondagens arbetsplats". Målet var att skapa större flexibilitet, bättre möjligheter till fokuserat arbete och förnyade arbetssätt i en öppen kontorsmiljö med möjlighet till stor variation.

09_03660_felixgerlach_skiss.jpg

Sju förvaltningar i sex olika byggnader var involverade i projektet vars utgångspunkt var att tillsammans se över sina arbetsplatser i befintliga kontorslokaler utifrån behovet av gemensamma lokaler och förnyade arbetssätt. Befintliga lokaler tillhörande Lunds Kommun skulle ses över och uppdateras. 
Fler rum för fokusarbete efterfrågades vilket ledde till stor tillförsel av mobila rum för just fokusarbete och samtal. Återbruk av möbler var en förutsättning och projektet innebar arbete med ca 5000 befintliga möbler. Resultatet blev en uppdaterad kontorsmiljö för alla medarbetare på Lunds Kommun.

11_03682_felixgerlach_skiss.jpg
23_03803_felixgerlach_skiss.jpg
12_03717_felixgerlach_skiss.jpg
15_03730_felixgerlach_skiss.jpg
17_03755_felixgerlach_skiss.jpg
20_03775_felixgerlach_skiss.jpg
02_03605_felixgerlach_skiss.jpg
04_03617_felixgerlach_skiss.jpg
bottom of page