top of page
Jais_Lussebäcken_MedRes-8.jpg
Jais_Lussebäcken_WebRes-1.jpg

Projekt Lussebäcken
Plats Råå, Helsingborg
Beställare Riksbyggen
Kategorier Bostad
År 2017
Storlek 8800 m2 BTA,
67 lägenheter, 2 lokaler

Team Nisse Landén, Susanna White,
Jonas Johansson, Ulrika Essner,
Johan Andersson

Foto Jais Arkitekter

Bebyggelsen är belägen vid södra infarten till Råå mellan Landskronavägen och Lussebäcken mellan en trafikerad genomfartsled och en småskalig, grön idyll och gestaltas efter sitt läge och de yttre förutsättningarna.
 

Den stadsmässig bebyggelsen i 3 till 5 våningar bildar en rygg längs Landskronavägen som genom sin form och placering ”skyddar” det inre gröna rummet och befintlig bebyggelse innanför.

Korsningen vid Landskronavägen och Lybecksgatan sammanfaller med södra infarten till Råå, men också med infarten till bostäderna. För att accentuera skapas ett entrétorg med ett punktformat hus utformat med en lokal i bottenplanet.

Huset upplevs som en avslutning på det långsträckta grönområdet framför Fregatten och samtidigt som en början till såväl Råå som till den aktuella bebyggelsen.
Flerbostadshusen ligger i grönska längs med Landskronavägen. Trapphusen är genomgående med entréer mot både öster och väster.
 

Jais_Lussebäcken_WebRes-7.jpg

Mot väster öppnar sig lägenheterna med tillhörande uteplatser och balkonger. Husen är något mer slutna mot Landskronavägen i öster. En varierad karaktär har eftersträvats både i volymbehandling och uttryck. Flerbostadshusen, som i huvudsak utgörs av fyrspännare, har fått en volymuppdelning som bryter ner skalan för att möta den befintliga bebyggelsen.

Den stadsmässig bebyggelsen i 3 till 5 våningar bildar en rygg längs Landskronavägen som genom sin form och placering ”skyddar” det inre gröna rummet och befintlig bebyggelse innanför.

Huset upplevs som en avslutning på det långsträckta grönområdet framför Fregatten och samtidigt som en början till såväl Råå som till den aktuella bebyggelsen.Flerbostadshusen ligger i grönska längs med Landskronavägen.

Jais_Lussebäcken_WebRes-4.jpg
Jais_Lussebäcken_WebRes-6.jpg
Jais_Lussebäcken_WebRes-2.jpg
Jais_Lussebäcken_WebRes-3.jpg
bottom of page