top of page
jais_lux_01.jpg

Vinnare av
Lunds Stadsbyggnadspris, Stora Kakelpriset och Ljuspriset 2014

Projekt LUX
Plats Lund
Beställare Akademiska Hus
Kategorier Utbildning, Byggnadsvård
År 2009 - 2016
Storlek 17 800 m² BTA;
7000 m² nybyggnad och
10 800 m² ombyggnad

Team Mats White, Jakob Peetre,
Karl Johan Kember, Elena Karterud,
Johan Johansson, Nisse Landén,
Stefan Nilsson

Foto Ole Jais

Utformningen av LUX tar utgångspunkt i insikten om vårt beteende i den byggda miljön, och hur denna kan tillgodose vårt sociala behovet av att se och synas. Huset fungerar som en plats som uppmuntrar till kontakt, men här finns också möjlighet att söka stillhet och finna studiero.

En tydlig ambition från Universitetets sida var att skapa en modern studiemiljö, som också skulle utgöra ett stimulerande bidrag till stadslivet längs Kunskapsstråket i Lund.

Tillsammans med grannen SOL skapar LUX ett nytt campus för de språk- och litteraturvetenskapliga, humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Projektet består av två gamla hus, Zoologen och Zoofysiologen, samt en nybyggnad. Grundidén är att samla alla rörelser och koncentrera de publika delarna i byggnaden så att förutsättningar för spontana möten uppstår.

Det centrala entrérummet blir byggnadens naturliga vardagsrum. Från detta öppna rum, som sträcker sig runt den cirkulära innergården, kan man nå byggnadens alla vitala delar. Hit leder entréer och här finns café, läsplatser och ett forskarbibliotek.

Fasaderna på husets allmänna rum är transparenta och uppglasade mot staden, medan de mer avskilda kontorsdelarna är klädda med skivor av röd granitkeramik, anspelande på de äldre husens tegelarkitektur och kolorit. Öppenheten annonserar verksamheten och medverkar till livet på Professorsplatsen och längs Sölvegatan.

bottom of page