top of page

Projekt Malmö Living
Plats Malmö
Beställare Veidekke Bostad
Kategorier Bostad
År 2019
Storlek 9100 m2 BTA
87 lägenheter, 2 lokaler

Team Nisse Landén, Elena Karterud
Foto SE 360, Rendering TMRW

Malmö Living ligger vid Carlsgatan i direkt anslutning till Centralstationen. Detta läge kommer när utbyggnaden av Södra Nyhamnen växer fram att vara en del av Malmös absoluta centrum.
Byggnaden som är 19 våningar ges en tydlig vertikal gestaltning, där volymerna högst upp trappar av. Detta ger möjlighet till fantastiska takterrasser för de övre lägenheterna.

Alla lägenheter är utformade med rumssamband, utblickar och balkonger för att tillvarata varje bostads alldeles unika läge. I gatuplanet ges byggnaden en markerad utformning och här finns också två lokaler samt plats för cykeluppställning med ”verkstad”.

På plan 7 finns en gemensam takterrass på det anslutande kontorshuset. Sandfärgat tegel är det huvudsakliga fasadmaterialet. Det kompletteras med klinker i gul och grå kulör för att framhäva de vertikala volymerna.

bottom of page