top of page

Projekt Marathon
Plats Lund
Beställare AF Bostäder
Kategorier Bostad
År 2019
Storlek 13000 m2 BTA
256 lägenheter

Team Nisse Landén, Ulrika Essner,
Elena Karterud, Jonas Johansson,
Susanna White

Foto Ole Jais

Studentbostäderna i Marathon har ett fantastiskt läge vid mötet mellan Tornavägen och Tunavägen där de ligger mellan centrala Lund och LTH/Kunskapsstråket/Ideon.

Kvarteret ligger i mötet mellan Professorsstadens villakvarter och LTH´s mera storskaliga och kraftfulla tegelarkitektur samt med Tunaparkens grönska i närheten. Den befintliga tvåvåningsbyggnaden i rött tegel, Torvlabbet, i tomtens sydvästra hörn bibehålles.
 

_OLE5456.jpg

Målet har varit att ge alla bostäder goda boendekvaliteter med direkt dagsljus i samtliga bostadsrum.Med hänsyn till att bostäderna har relativt små ytor har vi hanterat detta med en uppdelning i flera mindre volymer, vilket skapar en ”bykänsla”. Volymerna är placerade runt en gemensam grön gård med plats för utevistelse i sydvästläge.

Tydliga framsidor vänder sig mot Torna- och Tunavägen med entréer mot gatorna.

Med volymuppdelningen har vi också kunnat hantera övergången i skala från den lägre 3-våningsbebyggelsen vid Tornavägen/Tunavägen via 4-6 våningar upp till den högsta volymen med 8 våningar i kvarterets nordöstra hörn.

Denna volym samspelar med byggnaderna på LTH.
Volymerna är enkla och skarpskurna med tydlig takgestaltning.

Tegel är det dominerande materialet, där volymuppdelningen tydliggörs med en variation i fyra olika kulörer. Övrig färgsättning på respektive volym följer teglets kulör.

Projektet är presenterat i den nya boken “Tiotalets svenska bostad: Bostadsarkitektur 2010–2020” från Arkitektur Förlag

bottom of page