top of page
Borstahusen_WebRes-3.jpg
Borstahusen_WebRes-8.jpg

Projekt Norra Borstahusen, Brf Brisen
Plats Borstahusen
Beställare HSB
Kategorier Bostad
År 2018
Storlek 6400 m2 BTA
38 lägenheter, 16 radhus

Team Jonas Johansson, Susanna White, 
Stefan Nilsson
 

Projektet utgör en del av den stora utbyggnad som skett i Norra Borstahusen. Det omfattar två kvarter med 3 flerbostadshus med 38 lägenheter och 16 radhus.

Borstahusen_WebRes-4.jpg

Utformningen baseras på det kvalitetsprogram som gäller för området som helhet som vi tog fram tillsammans med Landskrona stad. Fasader är placerade i linje med förgårdsmark. På flerfamiljshusen ligger bottenvåningen ca 45-60 cm över gatunivån med synlig sockel. Byggnaderna har en tydlig gatusida och gårdssida där gårdssidan är grön och lummig. Gränser i området är tydliga och väldefinierade. Murar sammanbyggs med och är en förlängning av huset. Variation i höjder och volymer kombineras med en sammanhållen materialpalett och bearbetade detaljer.

Borstahusen_WebRes-9.jpg
Borstahusen_WebRes-6.jpg
bottom of page