top of page
areal visual fin lr.jpg
plans iso png.png

Vårt uppdrag med Kv Skolan 2 var att förtäta ett befintligt bostadsområde genom att ersätta äldre skolbyggnader med nyproducerade hyresrätter.
 
Platsen som tidigare gav plats för skolbarnens rastlek lever i förslaget kvar som en stor öppen samlingsplats, en tillgång för boende både i och kring området.
 
Lägenheterna har generösa balkonger som vänder sig mot innergården.

Projekt Skolan 2
Plats Karlskrona
Beställare AB Karlskronahem
Kategori Bostäder
År 2018 - 2019
Storlek 100+ lägenheter
Utfört i samarbete med
Lewisjonsson Arkitektkontor AB

Team Joanna Lewis-Jonsson, Martynas Sinkevičius

plans iso png.png
diagrams together.jpg
diagrams together.jpg

Bostäderna varierar i storlek mellan 1-5 rok och präglas av rena linjer samt generös takhöjd.
 
Vi har strävat efter en effektiv ytanvändning så att hyresgästerna ska få så bra värde som möjligt för sin månadshyra.

section sketch.png
bottom of page