top of page

Projekt SOL, Språk- och Litteraturcentrum
Plats Lund
Beställare Akademiska Hus, Lunds universitet
Kategorier Utbildning, Byggnadsvård
År 1999 - 2004
Storlek 20 700 m² BTA;
nybyggnad och ombyggnad

Team Mats White, Henrik Jais-Nielsen,
Nisse Landén, Jakob Peetre

Foto Ole Jais

Projektet syftar till att knyta samman tre befintliga institutionsbyggnader i kv Absalon kring ett gemensamt entrétorg, och till detta foga en ny byggnad innehållande bibliotek och humanistlab.

Kasper Salin-juryn nominerar Språk- och Litteraturcentrum med motiveringen: För dess samlade och självklara stadsbyggnadsgrepp som förstärker platsen och skickligt fogar in en i alla stycken modern byggnad i en bitvis trång historisk stadskärna, med många kultur- och märkesbyggnader.

Med stöd i modernistisk tradition har enkla geometriska volymer – rätblock, cylindrar – och en varierad sektion nyttjats för att hantera ett stort rumsprogram och länka ihop befintliga byggnadskroppar.

De välstrukturerade och opretentiösa interiörerna berikas av många och välstuderade utblickar mot omgivningen. Den väl gestaltade, generösa och ljusa entréplatsen mot Sölvegatan förtjänar speciellt att nämnas.

bottom of page