top of page
1.jpg

Projekt SOL - Bibliotek
Språk- och Litteraturcentrum

Plats Lund
Beställare LU Byggnad, Lunds universitet
Kategorier Utbildning, Inredning
År 2022
Storlek 600 m² BTA
Team Åsa Krantz, Åsa Swanberg Lorentzen,
Rebecka Peterson

Foto Felix Gerlach

Biblioteket på SOL, språk och litteratur centrum, ritades av Mats White på Jais arkitekter för snart 20 år sedan. Informationsdisken och flöden behövde uppdateras och förnyas i förhållande till ny teknik och digitalisering. Jais Landén Krantz arkitekter fick i uppdrag att rita en ny disk i ett nytt läge och samtidigt bevara rummets karaktär och atmosfär.

6.jpg

Huvudidén gällande inredning och disk tog utgångspunkt i den befintliga byggnadens arkitektur och material. Ljust trä, betong och svarta detaljer. Den nya disken fick ny placering närmare ingången till biblioteket. Disken innehöll förutom information även arbetsplatser och ett mindre semi-öppet backoffice. Resultatet blev en mer välkomnande disk i entrén med förbättrad funktion och design för både personal och besökare. Övriga ytor så som läsplatser och lärosalar bearbetades och vi tog fram nya rumsligheter tack vare att antalet hyllmetrar kunde minskas. Återbruk och nya möbler samsas i en ny moderniserad kontext.

9.jpg
2.jpg
5.jpg
7.jpg
bottom of page