top of page
ESLOV-PRESENTATION-PDF-40.jpg
main paln iso333.png

Projekt Spritfabriken
Plats Eslöv
Beställare Eslövs Bostads AB
Kategori Bostäder, Kontor, Restaurang
År 2017
Storlek 4500 m2
Team Martynas Sinkevičius,
Joanna Lewis-Jonsson,
Lotta Landén, Åsa Krantz

Eslövs nedlagda spritfabrik skulle omvandlas till hyresrätter.
 
Vi tog tillvara de gamla tegelbyggnaderna och skapade lägenheter i dem med mycket karaktär. Uppe under fabrikstaken gavs plats för loftlägenheter.
 
Vi kompletterade den äldre bebyggelsen med ny för att få en högre exploatering och vidareutveckling av området.

diagrams develop.jpg
diagrams develop.jpg

En viktig aspekt i projektet var att tillföra olika kvalitéer till området. Vi lät byggnadernas markplan vara publika med kontor och lokaler för att få en blandad användning av byggnaderna.

 

 

Noggrant utformade publika och halvpublika platser som skapas mellan byggnaderna ger möjligheter för människor att träffas och interagera och ökar områdets dragningskraft.

urban.jpg
elev1.jpg
elev2.jpg
bottom of page