top of page
Visualization 4 Exterior.jpg
Visualization 2.jpg

Stadshallen skall vara en plats dit man går, inte bara när man har köpt en biljett i förväg, utan också en plats man kan hamna på när man går till stan eller spontant bestämmer sig för att gå till när som helst under dagen. Vi ser att organiserade evenemang exempelvis i konsertsalen idag fungerar bra men vi vill erbjuda fler tillfällen för spontana möten. Stadshallen ska bli en plats för alla. 

Stadshallen skall bli del av det levande torget och detta mål når vi genom att skapa en inre gata, ett stort inre rum med tydlig vertikal cirkulation, en urban lekplats, ett observatorium med en ny utblick över staden samt en utomhusscen som refererar till byggnadens former.

Projekt StadsRum
Plats Lund
Beställare Lunds Kommun / Tävling
Kategori Konserthall och
blandad användning

År 2019
Storlek 9500 m2
Team Fredrik Furrer, Lotta Landén,
Martynas Sinkevičius, Åsa Krantz
Joanna Lewis-Jonsson

Vår vision för nya Stadshallen är ett levande offentligt rum som bidrar till det demokratiska samhället i Lund. Vi vill ge Stadshallen funktionen av ett medeltida torg, dit människor går inte bara för att uträtta ärenden men även för att bli underhållna, för att titta på folk eller för att stanna upp en stund på promenaden genom stan. 

concept diagrams 2.png
Visualization 1.jpg
bottom of page