sketches company.jpg

Landén och Krantz arbetar med arkitektur i alla skalor – från bostäder och kommersiella byggnader till inredning och formgivning.

 

Målsättningen är att skapa hållbara miljöer som skapar värde och konkurrensfördelar för våra kunder.

studio 1.jpg

Vårt mål är att på bästa sätt förstå våra kunders verksamhet, behov och visioner för att sedan genom arkitektur och inredning skapa effektiva funktioner som uttrycker varumärket och identiteten på bästa sätt.

anja.jpg

Detta gör vi med ett nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners.

 

En nära dialog med alla inblandade aktörer är avgörande i projekterings- och byggskedet.

666.jpg