top of page
main street jpeg.jpg
zoom in jpeg.jpg

Projekt Triton
Plats Malmö
Beställare Lantmännen Fastigheter / Parallellt uppdrag
Kategori Kontor, butiker, garage
År 2018
Storlek 8500 m2
Samarbete Space Arkitekter

Team Martynas Sinkevičius,
Lotta Landén, Fredrik Furrer

I en inbjuden tävling om en post-industriell tomt i Malmö tog vi fram ett förslag för nytt huvudkontor.

Utöver att i byggnaden ge plats för tävlings-programmets kontorsytor ville vi också bidra till utvecklingen av närområdet. Vår analys visade att fastigheten har två framsidor som båda med rätt utformning kan hjälpa till att aktivera stadsrummet.

main iso plan555.jpg
urban strategy.jpg
urban strategy.jpg
urban strategy.jpg
des strategy11.jpg
des strategy11.jpg
des strategy2222.jpg

Byggnadens formspråk är en utveckling av det post-industriella arvet med rutnätsfasad av tegel och glas. Rutnätets skala ökas i bottenvåningens fasad för att öppna upp byggnaden mot gaturummet och accentuera att byggnaden inrymmer flera funktioner med kommersiella lokaler i markplan.

main entrance jpeg.jpg
bottom of page