main iso plan555.jpg

Projekt Triton
Plats Malmö
Beställare Lantmännen Fastigheter / Parallellt uppdrag
Kategori Kontor, butiker, garage
År 2018
Storlek 8500 m2
Samarbete Space Arkitekter
Team Martynas Sinkevičius,
Lotta Landén, Fredrik Furrer

I en inbjuden tävling om en post-industriell tomt i Malmö tog vi fram ett förslag för nytt huvudkontor.

zoom in jpeg.jpg
Final Booklet-21.jpg
Final Booklet-18.jpg
Final Booklet-20.jpg
Final Booklet-19.jpg
des strategy2222.jpg

Byggnadens formspråk är en utveckling av det post-industriella arvet med rutnätsfasad av tegel och glas. Rutnätets skala ökas i bottenvåningens fasad för att öppna upp byggnaden mot gaturummet och accentuera att byggnaden inrymmer flera funktioner med kommersiella lokaler i markplan.

urban strategy.jpg
urban strategy.jpg
urban strategy.jpg
des strategy11.jpg
des strategy11.jpg
main street jpeg.jpg
main entrance jpeg.jpg

Utöver att i byggnaden ge plats för tävlings-programmets kontorsytor ville vi också bidra till utvecklingen av närområdet. Vår analys visade att fastigheten har två framsidor som båda med rätt utformning kan hjälpa till att aktivera stadsrummet.