top of page
Lasse Olsson Photo-18114.jpg
Lasse Olsson Photo-18116.jpg

Projekt Visma
Plats Växjö
Beställare Visma Spcs
Kategori Kontor
År 2022
Storlek 4500 m2
Omfattning Inredningsprojektering
Team Åsa Swanberg Lorentzen
Emma Strömberg

Foto Lasse Olsson

Visma Spcs i Växjö genomförde en lyckad föränding av sina befintliga lokaler efter pandemin som innebar en omställning till ett hybridkontor.

En ombyggnad som innebar en uppdatering av kontorsmiljön där man satsade främst på gemensamma serviceytor som mötescenter, café -och restaurang i entréplan, co-working ytor på plan 5.

Lasse Olsson Photo-18130.jpg

En satsning för att locka tillbaka medarbetare till en ny arbetsmiljö där mötet mellan människor står i centrum.

Uppdraget innebar renovering och uppdatering av lokaler i befintlig fastighet i samband med omorganisering.

Ombyggnaden av kontorslokalerna innebar en ny planlösning där det är en mix av kontorsrum och arbetsplatser i öppen kontorsmiljö.

Lasse Olsson Photo-18098.jpg
Lasse Olsson Photo-18123.jpg
Lasse Olsson Photo-18113.jpg
Lasse Olsson Photo-18125 AW crop 3.jpg
Lasse Olsson Photo-18129 AW crop.jpg
bottom of page